U bent hier

In de kijker

Woninghuurdecreet: tweede lezing

Door de zesde staatshervorming is de huurwetgeving sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid. Tot de inwerkingtreding van een nieuw decreet blijft de federale Woninghuurwet van kracht. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering reeds de conceptnota Private Huur goed, en recent diende ze over de huurwetgeving een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De doelstellingen zijn onder andere woonzekerheid bevorderen en de minimale woonkwaliteit voor de huurders te waarborgen, en een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen. Daartoe wijzigt de regering een aantal bepalingen uit de huidige federale Woninghuurwet, zoals het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur en het invoeren van een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens. De oppositie vroeg in de vorige vergadering een tweede lezing van dit ontwerp van decreet. Hierdoor bespreekt de commissie de geamendeerde artikelen vandaag opnieuw en stemt ze over het ontwerp van decreet.

Verslag

1612 (2017-2018) nr. 2
1612 (2017-2018) nr. 4
1612 (2017-2018) nr. 5

Agenda

Deze vergadering vindt aansluitend op de plenaire vergadering plaats

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Tweede lezing van de geamendeerde artikelen en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.