U bent hier

In de kijker

Geschillen in welzijns- en gezondheidszorg: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Geschillen tussen gebruikers en aanbieders in de welzijns- en gezondheidszorg worden zelden voor de rechtbank gebracht. Niet zelden ligt de hoge kostprijs van een gerechtelijke procedure hiervoor aan de basis, maar ook de vrees van de gebruikers dat zo’n procedure hun zorg in het gedrang zal brengen. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota om een intersectorale commissie op te richten die dergelijke geschillen buiten de rechtbank kan regelen. De indieners lichten vandaag hun conceptnota toe.

Video

Verslag

1564 (2017-2018) nr. 2
1564 (2017-2018) nr. 3
1588 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.