U bent hier

In de kijker

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Uit de jaarlijkse rapporten van de Vlaamse Ombudsdienst blijkt dat personen met een handicap belemmeringen ondervinden bij het gebruik van het openbaar vervoer. Daarom dienden leden van de sp.a-fractie een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen de reservatieplicht bij De Lijn op te heffen en zowel de opstap- als de afstaphalte toegankelijk te maken met assistentie. Leden van de CD&V-fractie dienden over dit thema een conceptnota in. De leden van de commissie bespreken beide documenten en stemmen eventueel over het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

88 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
1667 (2017-2018) nr. 1
van Jan Bertels, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
1601 (2017-2018) nr. 1
1601 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie van Inter (pdf)
1601 (2017-2018) nr. 3
Bijlage: Presentatie van Orry Van de Wauwer (pdf)
1625 (2017-2018) nr. 2
1625 (2017-2018) nr. 3

Agenda

88 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
Verslaggever
van Jan Bertels, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
1601 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Bert Maertens, Joris Vandenbroucke en Annick De Ridder
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van Orry Van de Wauwer, Karin Brouwers, Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Martine Fournier en An Christiaens
1625 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Bert Maertens, Joris Vandenbroucke en Annick De Ridder
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

De leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen worden uitgenodigd de bespreking van agendapunten 3 en 4 bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.