U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Sociaal beheersrecht: hoorzitting

Het sociaal beheersrecht is een bestaand instrument, waarmee ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt in beheer genomen worden door bijvoorbeeld de gemeente. Die kan dan zelf de nodige renovatiewerken uitvoeren en de woning verhuren als sociale huurwoning. Ook leegstaande woningen die in orde zijn, kunnen in beheer genomen worden en als sociale huurwoning verhuurd. Dit kan de woningkwaliteit verbeteren en het aanbod aan betaalbare woningen verhogen, maar tot nu toe werd dit instrument amper gebruikt wegens een aantal knelpunten en toepassingsproblemen. Om die weg te werken, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Woonraad, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en van de dienst Wonen van de stad Antwerpen.

Video

Verslag

van Sabine de Bethune aan minister Liesbeth Homans
1321 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1025 (2017-2018)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1093 (2017-2018)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1299 (2017-2018)
1447 (2017-2018) nr. 3
Bijlage: Presentatie Vlaamse Woonraad (pdf)
1447 (2017-2018) nr. 4
1447 (2017-2018) nr. 3
Bijlage: Presentatie Vlaamse Woonraad (pdf)
1447 (2017-2018) nr. 4

Agenda

van Sabine de Bethune aan minister Liesbeth Homans
1321 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1025 (2017-2018)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1093 (2017-2018)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1299 (2017-2018)
van Lorin Parys aan minister Liesbeth Homans
1377 (2017-2018)

11:00 uur

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.