U bent hier

In de kijker

Interlandelijke adoptie en pleegzorg

Verschillende leden van de meerderheidsfracties dienden voorstellen van decreet en voorstellen van resolutie in over pleegzorg en interlandelijke adoptie. Inzake pleegzorg gaat het om voorstellen om een aantal verbeterpunten aan te brengen in de huidige regelgeving, inzake interlandelijke adoptie betreft het onder andere voorstellen tot vereenvoudiging en meer rechtszekerheid voor kandidaat-adoptanten. De leden van de commissie bespreken en stemmen over deze voorstellen.

Video

Agenda

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1429 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.