U bent hier

In de kijker

Federale hervorming erfrecht: hoorzittingen

Door maatschappelijke evoluties, zoals nieuw samengestelde gezinnen, een hogere levensverwachting en andere, was het bestaande erfrecht niet meer aangepast aan de noden van onze huidige maatschappij. In de zomer van 2017 keurde het federaal parlement de nieuwe wetgeving over het erfrecht goed. Welke gevolgen heeft dit nu voor de Vlaamse regelgeving, in casu de erfbelasting en de schenkbelasting? De leden van de commissie houden hierover drie weken lang hoorzittingen met experts uit het notariaat, de advocatuur en de academische wereld. Vandaag komen Jos Ruysseveldt, professor aan de Fiscale Hogeschool Brussel, en Hélène Casman, professor emeritus aan de VUB en ULB, aan bod.

Video

Verslag

van Lydia Peeters aan minister Geert Bourgeois
1085 (2017-2018)
van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
1144 (2017-2018)
48 (2017-2018)
Externe sprekers
Jos Ruyssevelt (professor Fiscale Hogeschool Brussel en UAMS en advocaat) en Hélène Casman (professor emeritus VUB en ULB, erenotaris en verbonden aan Greenille by Laga als wetenschappelijk adviseur)

Agenda

van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
1144 (2017-2018)
48 (2017-2018)
Externe sprekers
Jos Ruyssevelt (professor Fiscale Hogeschool Brussel en UAMS en advocaat) en Hélène Casman (professor emeritus VUB en ULB, erenotaris en verbonden aan Greenille by Laga als wetenschappelijk adviseur)
Verslaggever
van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Rik Daems, Matthias Diependaele, Katrien Schryvers en Lieve Maes
1426 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.