U bent hier

Commissievergadering

woensdag 7 februari 2018, 10.00u

Voorzitter
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
490 (2017-2018)
De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, het is meer een tijd om te gorgelen dan om te gordelen dezer dagen. Toch kreeg ik graag een vooruitblik op wat het evenement te bieden gaat hebben. Het is belangrijk dat het een positief en uitnodigend evenement is, dat het Vlaams karakter van de brede Vlaamse Randregio benadrukt.

U hebt al gezegd – en dat is al een tipje van de sluier – dat voor de editie 2018 Tervuren is uitgekozen als focusgemeente. Dat betekent dat er wellicht voor 2018 al een aantal beslissingen in de pijplijn zitten.

Minister, als je met gemeenten over de Gordel praat, vragen ze wat dat kost. Wat doet Vlaanderen? Wat doen de gemeenten? Is er intussen al een evaluatie gebeurd? Hoe zit het kostenplaatje in elkaar?

De editie 2018 is een belangrijke editie voor de Nederlandstaligen in de faciliteitengemeenten, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Wordt dit mee genomen in de planning en de organisatie?

Zal er een bijzondere poging ondernomen worden om de anderstaligen te betrekken bij de Gordel? Vorig jaar was het een hele mooie ‘demonstratie’, maar een ‘captatie’ van anderstaligen is ook mooi. Hoe ziet u dat?

Zijn er plannen van de vzw ‘de Rand’ in verband met de randanimatie?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De editie 2017 is door alle kernorganisatoren – vzw ‘de Rand’, Sport Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant – en door de focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw zeer positief geëvalueerd. Met zijn 26.000 deelnemers en het prachtige weer was het ook de meest succesrijke editie sinds de nieuwe formule.

Wat betreft de kosten- en takenverdeling , is er een duidelijk afsprakenkader tussen alle partners. De focusgemeente krijgt van de andere partners de communicatiemix, de organisatie van het sportieve aanbod van wandelingen en fietstochten, inclusief heel de organisatie van de 100 kilometer in pelotons, de sportinitiaties voor deelnemers, het VIP-ontbijt bij de start van de dag. Dat krijgt de focusgemeente dus aangeboden. Daarnaast heeft de gemeente zelf geïnvesteerd in het event. De grote kost is natuurlijk het podiumaanbod, met onder meer Kaatje en het slotoptreden van Natalia. De gemeente financierde dit muziekaanbod en de logistiek errond volledig. Ook de profilering van het lokale toeristische aanbod was een zaak van de gemeente.

Voor de volgende editie wordt nagegaan of we nog een versnelling hoger kunnen schakelen. We gaan namelijk de betrokkenheid van een private partner na in de organisatie, inclusief de animatie. We proberen dus nog een hoger niveau te bereiken.

Tervuren is de focusgemeente voor de volgende editie. Het bestek voor de privépartner bepaalt natuurlijk dat de zes maximaal in het concept moeten worden betrokken, langs de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Vanzelfsprekend wordt daar nauw op toegezien. Aan die essentie, dat is nogal evident, wordt niet geraakt.

Evenmin wordt geraakt aan het openstellen voor anderstaligen. Ieder jaar worden ook de anderstaligen uitgenodigd om aan het event deel te nemen. De promobrochure die de vzw bus aan bus in de hele Rand verdeelt, omvat korte anderstalige samenvattingen als call-to-action. Bovendien wordt er ook gericht geadverteerd, bijvoorbeeld in Flanders Today. Anderstaligen die deelnemen, krijgen een gadget dat de provincie financiert, om hen aan te sporen Nederlands te leren.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. In welke grootteorde ligt dan die inspanning die Vlaanderen doet en die de gemeente doet? Op Natalia valt geen prijs te plakken, maar in welke grootteorde ligt die inspanning ongeveer?

Interessant is die private partner. Hoe zal die worden geselecteerd?

Wordt er nog specifiek iets gedaan om anderstaligen daadwerkelijk te betrekken bij de activiteiten?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik zeg het even uit het hoofd. Ik denk dat er van overheidswege ongeveer 600.000 euro wordt geïnvesteerd. Wat daar tegenover staat van de gemeente, is natuurlijk afhankelijk van het ambitieniveau van het podium dat ze gevuld willen zien. Ik kan me best inbeelden dat het in het geval van Natalia een serieuze factuur is. Ik heb het ook niet opgevraagd, maar we kunnen dat wel doen desgewenst. Het is eigenlijk hun enige financiële inspanning: de rest is vooral logistiek en personeel. Dat gold voor Sint-Pieters-Leeuw en dat zal ook voor Tervuren gelden.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, wanneer zouden de concrete gegevens ongeveer in de plooi vallen? Wat is het timing?

Minister Ben Weyts

Ik denk dat we tegen april of in de loop van april moeten kunnen afkloppen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.