U bent hier

Vergadering

woensdag 13 december 2017, 10.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Voorzitter

In de kijker

Nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

Eind november presenteerde de Europees commissaris voor Landbouw Paul Hogan een aantal voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De lidstaten krijgen hierin meer ruimte om een landbouwbeleid op hun eigen maat te voeren. De bestaande twee-pijlerstructuur van directe betalingen en marktregels enerzijds en plattelandsontwikkeling anderzijds blijft wel bestaan. Hoe beoordeelt minister Joke Schauvliege deze nieuwe plannen? Hoe zal de concrete uitwerking er voor Vlaanderen uitzien? Welke wijzigingen aan het landbouwbudget verwacht ze? Hoe kan de impact van de brexit op de landbouwsubsidies worden opgevangen?

Video

Agenda

van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
558 (2017-2018)
Verslagmoment over de recente Europese Ministerraden Landbouw en Visserij, met Barbara Roegiers, attaché Visserij, en Pieter Lietaer, attaché Landbouw, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.