U bent hier

In de kijker

Decreet Lokaal Bestuur

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande decreten te vervangen die de organisatie en de werking van de Vlaamse lokale besturen regelen. Concreet vervangt dit ontwerp van decreet onderdelen van het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en een deel van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking. De voorbije weken bespraken de leden van de commissie dit ontwerp van decreet samen met een voorstel van decreet over de intergemeentelijke samenwerking. Vandaag bespreken ze de specifieke artikels uit deze documenten en stemmen ze erover.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1353 (2017-2018) nr. 1
1353 (2017-2018) nr. 7
1076 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
1353 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van Joris Vandenbroucke en Kurt De Loor
1076 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.