U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: bijsturing

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Met dit plan wil de Vlaamse Regering mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en wil ze ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Op 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering kennis van het rapport over de voortgang van de uitvoering van het VAPA. Het bevatte de voortgang van alle acties uit het initiële plan, de stand van zaken omtrent de armoedetoetsen, de Armoedemonitor 2017 en het werkingsverslag van het Permanent Armoedeoverleg. Op basis hiervan stuurde de Vlaamse Regering het VAPA bij en nam er een aantal extra acties in op. De leden van de commissie bespreken dit bijgestuurde VAPA met minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

1244 (2016-2017) nr. 2
1244 (2016-2017) nr. 3

Agenda

1244 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Piet De Bruyn, Cindy Franssen en Johan Danen
Bevoegdheden Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking met viceminister-president Liesbeth Homans

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.