U bent hier

In de kijker

Sociaal-cultureel volwassenenwerk: bespreking

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hierin wil ze een aantal uitdagingen aanpakken die zich aandienen: de vraag naar maatschappelijke legitimering van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de opkomst van nieuwe werkingen die niet onder te brengen vallen onder één bepaald domein, ... De leden van de commissie hielden hierover verleden week een hoorzitting, vandaag zetten ze hun bespreking voort en stemmen ze over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1163 (2016-2017) nr. 5
Bijlage 1: Technische nota FOV (pdf)
1163 (2016-2017) nr. 6

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.