U bent hier

In de kijker

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017: gedachtewisseling

De dienst Diversiteitsbeleid maakt jaarlijks het Gelijkekansen- en diversiteitsplan op van de Vlaamse overheid. Daarin staan de acties van het voorbije jaar en de nieuwe prioriteiten voor het volgende jaar. Ook de cijfers over de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen de Vlaamse overheid komen aan bod. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017 met minister Liesbeth Homans en met Michiel Trippas, de Vlaamse diversiteitsambtenaar ad interim.

Video

Verslag

786 (2015-2016) nr. 2
60 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Michiel Trippas (Vlaams diversiteitsambtenaar)
1200 (2016-2017) nr. 1

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Vaststellen van de lijst van te horen personen/organisaties in het kader van de wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
van Rik Daems, Gwendolyn Rutten, Bart Somers, Mathias De Clercq, Willem-Frederik Schiltz en Ann Brusseel
786 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting

14:30 uur

60 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Michiel Trippas (Vlaams diversiteitsambtenaar)
Verslaggever
Peter Wouters
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.