U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019: voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding is een jaarlijkse publicatie met statistieken en duiding over armoede in Vlaanderen, waaronder ook de Armoedemonitor 2017. In samenhang met vragen om uitleg wisselen de leden van de commissie hierover van gedachten met minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1771 (2016-2017)
van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans
1817 (2016-2017)
59 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding)

Agenda

59 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding)
Verslaggever
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1771 (2016-2017)
van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans
1817 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.