U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019: voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding is een jaarlijkse publicatie met statistieken en duiding over armoede in Vlaanderen, waaronder ook de Armoedemonitor 2017. In samenhang met vragen om uitleg wisselen de leden van de commissie hierover van gedachten met minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1771 (2016-2017)
van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans
1817 (2016-2017)
59 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding)

Agenda

59 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding)
Verslaggever
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1771 (2016-2017)
van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans
1817 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.