U bent hier

In de kijker

Begroting

In de verschillende vakcommissies werden de voorbije weken begrotingsbesprekingen gehouden. Vandaag neemt de commissie Financiën en Begroting kennis van de verslagen en stemmingen uit die commissies en stemt ze zelf over de begrotingsdocumenten en het haar toegewezen deel van het programmadecreet.

Agenda

van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
524 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 10: Financiën en Begroting Hoofdstuk11: Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State: p. 71-76 - Advies van de SAR Welzijn, Gezondheid en Gezin: p. 93-95 - Advies van de SERV: p. 104, 105 en 107 - Advies van de Vlaamse Woonraad: p. 113-114 - Advies van Sectorcomité 10 - Onderwijs : Protocol nr. 43 : p. 120-127 Stemmingen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.