U bent hier

In de kijker

Gemeentewegen: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de meerderheidspartijen dienden een conceptnota in om te komen tot één decreet voor alle gemeentewegen, om zodoende de onduidelijkheid rond buurtwegen en trage wegen weg te werken. De indieners lichten hun conceptnota toe.

Video

Verslag

806 (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Toelichting door de indieners bij de conceptnota (pdf)

Agenda

806 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.