U bent hier

In de kijker

Rekening 2015 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet, in samenhang met het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2015, met minister Bart Tommelein en een vertegenwoordiging van het Rekenhof, en stemmen er daarna over.

Video

Verslag

van Lorin Parys, Matthias Diependaele, Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Cathy Coudyser en Peter Persyn, verslag door Joris Vandenbroucke
662 (2015-2016) nr. 1
23 (2016-2017) nr. 2
Bijlage: Presentatie van het Rekenhof (pdf)
36-A (2015-2016) nr. 2
777 (2015-2016) nr. 4
777 (2015-2016) nr. 6
867 (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Presentatie van Katrien Schryvers (pdf)

Agenda

van Lorin Parys, Matthias Diependaele, Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Cathy Coudyser en Peter Persyn, verslag door Joris Vandenbroucke
662 (2015-2016) nr. 1
Vervolg hoorzittingen met Antonella Noya, senior policy analist inzake 'social innovations en social inclusion' bij de OESO
Er wordt voorzien in simultaanvertaling
van de Vlaamse Regering, verslag door Jos Lantmeeters
23 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking (in aanwezigheid van viceminister-president Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie en een afvaardiging van het Rekenhof o.l.v. raadsheer Hilde François) en stemming
van Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy en Jenne De Potter, verslag door Jan Bertels
867 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.