U bent hier

In de kijker

Rekening 2015 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet, in samenhang met het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2015, met minister Bart Tommelein en een vertegenwoordiging van het Rekenhof, en stemmen er daarna over.

Video

Verslag

777 (2015-2016) nr. 4
777 (2015-2016) nr. 6
867 (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Presentatie van Katrien Schryvers (pdf)

Agenda

van Lorin Parys, Matthias Diependaele, Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Cathy Coudyser en Peter Persyn
662 (2015-2016) nr. 1
Vervolg hoorzittingen met Antonella Noya, senior policy analist inzake 'social innovations en social inclusion' bij de OESO
Er wordt voorzien in simultaanvertaling
van de Vlaamse Regering
23 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking (in aanwezigheid van viceminister-president Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie en een afvaardiging van het Rekenhof o.l.v. raadsheer Hilde François) en stemming
867 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.