U bent hier

In de kijker

Conceptnota sociale-impactobligaties

Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over sociale-impactobligaties (SIO). Een SIO is een contract tussen verschillende publieke en private partijen, waarbij de overheid een probleem detecteert en doelstellingen definieert. Sociale organisaties die vernieuwende programma’s willen uitproberen om aan die doelstelling tegemoet te komen, vormen een team met sociale investeerders die dergelijke projecten financieren. Als een innovatieproject een vooraf afgesproken en meetbare doelstelling haalt, dan betaalt de overheid de maatschappelijke investeerders terug met een beperkte rentevergoeding. Met deze conceptnota willen de indieners de aanzet geven om ook in Vlaanderen een kader op te zetten om te experimenteren met dit vernieuwend financieel instrument.

Voor sociale projecten zit de winst erin dat nieuw kapitaal wordt aangetrokken dat hun in staat stelt om te experimenteren en voorfinanciering voorziet. Voor de overheid is het voordeel dat ze enkel betaalt wanneer een project bewezen resultaat oplevert en daarbij vaak ook andere toekomstige kosten uitspaart. Voor de maatschappelijke investeerder zit de winst in het feit dat hij of zij investeert in maatschappelijk relevante projecten en een rendement kan verdienen.

De leden van de commissie houden vandaag een hoorzitting met experts uit het werkveld.

Video

Agenda

van Lorin Parys, Matthias Diependaele, Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Cathy Coudyser en Peter Persyn
662 (2015-2016) nr. 1
Hoorzitting met als sprekers: - David D'hooge, advokaat Stibbe - Mark Theirssen, PPS Kenniscentrum - Marieke Huysentruyt, partner Oksigenlab - François de Borchgraeve en Pierre-Louis Christiane, KOIS Invest

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.