U bent hier

In de kijker

Basisbereikbaarheid: regelluw kader voor proefprojecten

In het regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat ze het concept van basismobiliteit wil vervangen door basisbereikbaarheid, met combimobiliteit als kerngedachte. Hiervoor zal ze proefprojecten opzetten. Verschillende leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om de bestaande decretale regels niet te laten gelden voor deze proefprojecten, zodat deze snel en eenvoudig van start kunnen gaan. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit voorstel van decreet.

Video

Verslag

van An Christiaens aan minister Ben Weyts
2434 (2015-2016)
807 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van An Christiaens aan minister Ben Weyts
2434 (2015-2016)
807 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.