U bent hier

In de kijker

Basisbereikbaarheid: regelluw kader voor proefprojecten

In het regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat ze het concept van basismobiliteit wil vervangen door basisbereikbaarheid, met combimobiliteit als kerngedachte. Hiervoor zal ze proefprojecten opzetten. Verschillende leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om de bestaande decretale regels niet te laten gelden voor deze proefprojecten, zodat deze snel en eenvoudig van start kunnen gaan. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit voorstel van decreet.

Video

Verslag

van An Christiaens aan minister Ben Weyts
2434 (2015-2016)
807 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van An Christiaens aan minister Ben Weyts
2434 (2015-2016)
807 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.