U bent hier

In de kijker

Integraal handelsvestigingsbeleid

De handelsvestigingswetgeving is aan een nieuwe wijziging toe, in uitvoering van de zesde staatshervorming en de Europese Dienstenrichtlijn. De Vlaamse Regering streeft naar snellere en eenvoudige procedures en rechtszekerheid voor ondernemers. De lokale besturen krijgen de mogelijkheid om sturend op te treden. Het integraal handelsvestigingsbeleid zal worden ingebed in het bestaande instrumentarium van de Ruimtelijke Ordening. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking voort en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

767 (2015-2016) nr. 3
767 (2015-2016) nr. 5
Bijlage: Presentatie (pdf)
799 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
767 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
An Christiaens
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

van Axel Ronse, Koen Van den Heuvel, Mathias De Clercq, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Grete Remen
799 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.