U bent hier

In de kijker

Conceptnota cliëntenorganisaties en -forum integrale jeugdhulp: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de CD&V-fractie dienden samen een conceptnota in om een of meerdere vzw’s structureel door de Vlaamse Regering te laten erkennen en subsidiëren als cliëntenorganisatie. Indien er meerdere vzw’s worden erkend, kunnen ze zich organiseren in een cliëntenforum. Zodoende wordt de rechtshulp aan personen uit de integrale jeugdhulp beter verzekerd. De leden van de commissie houden een hoorzitting met experts uit de jeugd- en welzijnssector.

Video

Verslag

697 (2015-2016) nr. 2
697 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van Katrien Schryvers, Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Dirk de Kort en Sonja Claes
697 (2015-2016) nr. 1
Hoorzitting met als sprekers: - Jan Brocatus, algemeen coördinator, en Hetty Pasteels, lid van de werkgroep Integrale Jeugdhulp, VGPH vzw - Hilde Linssen, stafmedewerker, Netwerk tegen Armoede - Barbara Glorieux, Tatiana Strybosch, Joséphine Mwasii en Kris Clijsters, Cachet - Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.