U bent hier

In de kijker

Aanbod Nederlands als tweede taal: knelpunten

De Vlaamse overheid richt cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) in zodat inburgeraars kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven in Vlaanderen. Recent diende de Vlaamse Regering een conceptnota in om het beleid inzake NT2 slagkrachtiger te maken. De Vlaamse onderwijsinspectie bracht onlangs een kritisch onderzoek uit over het huidige NT2-aanbod, waarin ze stelt dat het aanbod van NT2 onvoldoende beantwoordt aan de vraag. Er zijn ook te grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende aanbieders, en het aanbod is te versnipperd. De leden van de commissie bespreken samen met minister Liesbeth Homans de conceptnota van de Vlaamse Regering en het rapport van de onderwijsinspectie, gekoppeld aan twee vragen om uitleg over NT2.

Video

Verslag

750 (2015-2016) nr. 1
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
1657 (2015-2016)
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)
van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans
1775 (2015-2016)
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)
81 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)

Agenda

80 (2015-2016)
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)
Verslaggever
Ward Kennes
750 (2015-2016) nr. 1
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)
Verslaggever
Ward Kennes
Gedachtewisseling met Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
1657 (2015-2016)
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)
van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans
1775 (2015-2016)
Externe sprekers
Carine Steverlynck (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie)

De leden van de Commissie voor Onderwijs worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

van Jo De Ro aan minister Liesbeth Homans
1803 (2015-2016)
van Ingrid Pira aan minister Liesbeth Homans
1911 (2015-2016)
van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1936 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.