Back to overview

Moties

Simple statement

Moties zijn officiële teksten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers: enkel de motie houdende vertrouwenskwestie wordt door de Vlaamse Regering ingediend. Er zijn twee soorten moties: een eerste soort met aanbevelingen aan de Regering, en een tweede die  procedures regelen.

Comprehensive statement

Moties zijn officiële teksten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers: enkel de motie houdende vertrouwenskwestie wordt door de Vlaamse Regering ingediend. Er zijn twee soorten moties: een eerste soort met aanbevelingen aan de Regering, en een tweede die  procedures regelen.

Met een motie (zonder verdere toevoeging) doet het Vlaams Parlement aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over gewenste maatregelen of beleidsopties. Een motie houdt geen verplichtingen in voor de Vlaamse Regering maar heeft wel politiek gezag. Over deze moties wordt gestemd in een volgende plenaire vergadering.

Moties zijn mogelijk:

De tweede soort moties regelen of starten allerlei speciale procedures:

Back to overview
Scroll to top