Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Beleidsbrief

Eenvoudige verklaring

De beleidsbrief bestond tot 2018-2019. Elke Vlaamse minister gaf over zijn domein informatie in een beleidsbrief, op het moment dat de regering de begroting indiende bij het parlement.

Uitgebreide verklaring

De beleidsbrief bestond tot 2018-2019. Elke Vlaamse minister gaf over zijn domein informatie in een beleidsbrief, op het moment dat de regering de begroting indiende bij het parlement.

In de beleidsbrief gaf de minister een overzicht van:

  • hoe de begroting uitgevoerd is tijdens het lopende jaar
  • het beleid dat de minister tijdens het volgende jaar wil voeren
  • hoe de regering het regeerakkoord, de beleidsnota's uitvoerde en ook de resoluties en moties van het parlement

  • de nieuwe decreten die de minister in het volgende jaar wil voorstellen
  • hoe waarop de regering de belangrijkste bestaande decreten heeft uitgevoerd
  • hoe de minister en de regering de aanbevelingen van het Rekenhof heeft uitgevoerd

De bevoegde commissies bespraken de beleidsbrieven, samen met het stuk van de begroting waarvoor ze bevoegd waren.

Na de bespreking in de commissie kon elke volksvertegenwoordiger een motie indienen. De plenaire vergadering stemde in een volgende vergadering over die moties.

In het eerste jaar van een regering moest ze geen beleidsbrieven indienen. Dan diende ze beleidsnota's in.

De beleidsbrieven zijn vanaf de zittingsperiode 2019-2024 vervangen door beleids- en begrotingstoelichtingen (BBTs). 

 

Terug naar overzicht
Scroll to top