Terug naar overzicht

Advies van de Raad van State

Korte verklaring

Bij een voorstel van decreet of bij een amendement kan het parlement de Raad van State om advies vragen. De Raad van State moet dan onderzoeken of het initiatief juridisch en technisch in orde is en of het past binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (gemeenschapsaangelegenheden of gewestaangelegenheden).

Uitgebreide verklaring

Bij een voorstel van decreet of bij een amendement kan het parlement de Raad van State om advies vragen. De Raad van State moet dan onderzoeken of het initiatief juridisch en technisch in orde is en of het past binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (gemeenschapsaangelegenheden of gewestaangelegenheden).

Ontwerpen van decreet moeten altijd een advies van de Raad van State krijgen (met uitzondering van begrotingen en dergelijke).

De volksvertegenwoordigers kunnen een advies eisen voor het einde van de algemene bespreking in de plenaire vergadering.

De voorzitter van het Vlaams Parlement moet dan het advies vragen, voor hij laat stemmen over de volledige tekst. Hoe vraagt een volksvertegenwoordiger advies van de Raad van State?

  • hij kan de eis schriftelijk stellen met een motie houdende raadpleging van de Raad van State. Minstens een derde van de volksvertegenwoordigers moet de motie ondertekend hebben;
  • hij kan ze mondeling stellen tijdens de plenaire vergadering. De voorzitter schorst dan de beraadslaging en gaat na of minstens een derde van de volksvertegenwoordigers het verzoek steunen.

 

Zie ook:

 

Terug naar overzicht
Scroll naar boven