Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Maatschappelijke beleidsnota

Eenvoudige verklaring

Een maatschappelijke beleidsnota is een tekst waarin het parlement een probleem grondig analyseert.

Uitgebreide verklaring

Een maatschappelijke beleidsnota wordt gemaakt door een speciale commissie van parlementsleden: een zogenaamde commissie ad hoc. Die commissie kan externe deskundigen raadplegen en hoorzittingen met allerlei mensen houden.

Een maatschappelijke beleidsnota wordt vervolgens besproken in een themadebat in de plenaire vergadering. Zo'n beleidsnota bevat ook een langetermijnvisie, en verduidelijkt hoe men het probleem tijdens de lopende zittingsperiode van het parlement kan aanpakken.

Als Vlaamse volksvertegenwoordigers dingen willen uitvoeren die in de maatschappelijke beleidsnota staan, dan moeten ze een motie indienen in de plenaire vergadering waarin ze aangeven wat ze willen uitvoeren.

 

Terug naar overzicht
Scroll to top