Terug naar overzicht

Motie houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof

Eenvoudige verklaring

In een motie houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof vraagt het Vlaams Parlement aan het Grondwettelijk Hof om een wet, een decreet van een andere gemeenschap of een ander gewest of een ordonnantie (een Brusselse wet) geheel of gedeeltelijk te vernietigen. 

Uitgebreide verklaring

In een motie houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof vraagt het Vlaams Parlement aan het Grondwettelijk Hof om een wet, een decreet van een andere gemeenschap of een ander gewest of een ordonnantie (een Brusselse wet) geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Het Grondwettelijk Hof kan dat doen om een aantal mogelijke redenen:

  • de wet, het decreet of de ordonnantie schendt de regels van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen;
  • de wet, het decreet of de ordonnantie schendt een artikel van de Grondwet waarover het Grondwettelijk Hof de bevoegdheid heeft om op de naleving toe te zien.

Zo’n motie wordt ondertekend of aangenomen door ten minste twee derde van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Tot 7 mei 2007 heette het Grondwettelijk Hof het Arbitragehof. De moties houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof van voor die datum hebben dan ook nog de naam ‘Arbitragehof’ in hun opschrift.

Terug naar overzicht
Scroll to top