U bent hier

Beleidsbrief

Als de begroting wordt ingediend, voegde elke Vlaamse minister daar tot 2018-2019 één of meer beleidsbrieven bij over de domeinen waarvoor hij bevoegd is.

In de beleidsbrief gaf de minister een overzicht van:

  • de manier waarop de begroting uitgevoerd werd tijdens het lopende jaar;
  • het beleid dat de minister tijdens het volgende jaar wil voeren;
  • hoe de regering het regeerakkoord, de beleidsnota's, en de resoluties en moties van het Parlement heeft uitgevoerd;
  • de nieuwe decreten die de minister in het volgende jaar wil voorstellen;
  • de manier waarop de regering de belangrijkste bestaande decreten heeft uitgevoerd;
  • hoe de minister en de regering de aanbevelingen van het Rekenhof heeft uitgevoerd.

Beleidsbrieven werden besproken in de bevoegde commissie, samen met het stuk van de begroting waarvoor de commissie bevoegd is.

Na de bespreking in de commissie kon elke volksvertegenwoordiger een motie indienen. De plenaire vergadering stemde in een volgende vergadering over die moties.

In het jaar waarin de regering werd verkozen, moest zij geen beleidsbrieven indienen. In het eerste jaar van een regering worden beleidsnota's ingediend. 

De beleidsbrieven zijn vanaf de zittingsperiode 2019-2024 vervangen door beleids- en begrotingstoelichtingen (BBTs). 

 

Meer voorbeelden? Lees de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers