U bent hier

Beleidsbrief

Als de begroting wordt ingediend, voegt elke Vlaamse minister daar één of meer beleidsbrieven bij over de domeinen waarvoor hij bevoegd is.

In de beleidsbrief geeft de minister een overzicht van:

  • de manier waarop de begroting uitgevoerd werd tijdens het lopende jaar;
  • het beleid dat de minister tijdens het volgende jaar wil voeren;
  • hoe de regering het regeerakkoord, de beleidsnota's, en de resoluties en moties van het Parlement heeft uitgevoerd;
  • de nieuwe decreten die de minister in het volgende jaar wil voorstellen;
  • de manier waarop de regering de belangrijkste bestaande decreten heeft uitgevoerd;
  • hoe de minister en de regering de aanbevelingen van het Rekenhof heeft uitgevoerd.

Beleidsbrieven worden besproken in de bevoegde commissie, samen met het stuk van de begroting waarvoor de commissie bevoegd is.

Na de bespreking in de commissie kan elke volksvertegenwoordiger een motie indienen. De plenaire vergadering stemt in een volgende vergadering over die moties.

In het jaar waarin de regering wordt verkozen, moet zij geen beleidsbrieven indienen, maar beleidsnota's.

Lees meer over de behandeling van de beleidsbrieven aan het begin van elk parlementair jaar.

 

Meer voorbeelden? Lees de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers