Back to overview

Rekenhof

Simple statement

Het Rekenhof is een instelling die een externe controle uitoefent op de overheden in België. Ze kan de volgende instanties controleren: de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen, en de provincies.

Het Rekenhof controleert de begrotingen, de boekhoudingen en de financiële verrichtingen.

Comprehensive statement

Het Rekenhof is een instelling die een externe controle uitoefent op de overheden in België. Ze kan de volgende instanties controleren: de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen, en de provincies.

Het Rekenhof controleert de begrotingen, de boekhoudingen en de financiële verrichtingen.

Voor het Vlaams Parlement onderzoekt het Rekenhof:

Zie ook:

Back to overview
Scroll to top