Back to overview

Vraag om uitleg

Simple statement

Via een vraag om uitleg in een commissievergadering controleert een parlementslid de Vlaamse Regering, en hij of zij krijgt informatie over het beleid. Andere parlementsleden kunnen zich aansluiten bij dit debat en aanvullende vragen stellen.

Comprehensive statement

Via een vraag om uitleg in een commissievergadering controleert een parlementslid de Vlaamse Regering, en hij of zij krijgt informatie over het beleid. Andere parlementsleden kunnen zich aansluiten bij dit debat en aanvullende vragen stellen.

Soms stellen meerdere parlementsleden verschillende vragen over hetzelfde onderwerp, de minister antwoordt dan op alle vragen tegelijkertijd.

Van deze vragen om uitleg wordt een verslag gemaakt.

Meer voorbeelden? raadpleeg alle vragen om uitleg in het Vlaams Parlement

Back to overview
Scroll to top