U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (30 april 2008 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (sinds 25 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (voorzitter sinds 13 mei 2015)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (eerste ondervoorzitter sinds 5 november 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid sinds 14 januari 2015)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie ad hoc (vast lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 24 september 2014 - 4 november 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 12 mei 2015)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (voorzitter 24 april 2012 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 28 september 2009 - 19 december 2012)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 28 september 2009 - 23 april 2012)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (vast lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 19 december 2012)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Turnhout op 30 maart 1967
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Kasterlee (2005 -), voorzitter Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (2006 -), HVZ Taxandria (2015 -) en conferentie Kempense burgemeesters (sinds 1 januari 2013)
 • gemeenteraadslid Kasterlee (sinds 1 januari 2001)
 • provincieraadslid Antwerpen (1 januari 1994 - 1 januari 2000)
Beroep
 • kabinetssecretaris, Vlaamse Regering (2004 - 2008)
 • fractiesecretaris, CD&V-fractie Vlaams Parlement (1998 - 2004)
 • deeltijds medewerker, faculteit Kerkelijk Recht, KU Leuven (1994 - 1998)
 • adjunct-directeur, Jesuit Refugee Service Europe (1994 - 1998)
Diploma's
 • licentiaat rechten, KU Leuven (1990)
 • candidature en droit, FUNDP Namen (1987)
Interesses
 • inburgering en diversiteit
 • lokale besturen
 • internationale aangelegenheden
 • erediensten en levensbeschouwing
 • ruimtelijke ordening
 • bestuurszaken
 • overheidscommunicatie

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 43 16

Privé

Turfakkers 7
2460 KASTERLEE