U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (situatie op 4 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (situatie op 4 oktober 2019)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid situatie op 30 september 2020)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (vast lid situatie op 30 september 2020)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 9 oktober 2019 - 30 september 2020)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (vast lid 9 oktober 2019 - 30 september 2020)

Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Meer informatie

Geboren te Tongeren op 14 juli 1985
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Riemst (situatie op 2 januari 2013)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (situatie op 26 maart 2021)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (situatie op 26 januari 2020)
 • vast lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee (situatie op 19 december 2019)
Beroep
 • parlementair medewerker, Kamer van Volksvertegenwoordigers (2008 - 2010)
 • secretaris Patrick Dewael, Kamer van Volksvertegenwoordigers-stad Tongeren (2010 - 2013)
 • kabinetschef gedeputeerde Igor Philtjens, provincie Limburg (2013 - 2015)
 • regiocoördinator Limburg, Open VLD nationaal (2015 - 2019)
 • coördinator Partijwerking, Open VLD nationaal (2019 - 2019)
Diploma's
 • master European Social Security, KULeuven (2009)
 • master European Law School, Universiteit Maastricht (2007)
 • bachelor European Studies, Universiteit Maastricht (2006)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Iers-Kruisstraat 76b2
3770 RIEMST