U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (7 februari 2007 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (sinds 25 mei 2014)
 • Bureau (secretaris sinds 22 september 2014)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris sinds 22 september 2014)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid sinds 14 januari 2015)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 1 februari 2012 - 19 december 2012)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 19 december 2012)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (7 februari 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 7 februari 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 7 februari 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Hasselt op 23 oktober 1958
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Heusden-Zolder (1 januari 2007 - 31 december 2012)
 • burgemeester Heusden-Zolder (1 januari 1995 - 31 december 2000)
 • gemeenteraadslid Heusden-Zolder (1 januari 2007 - 1 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Heusden-Zolder (1 januari 1989 - 31 december 2000)
 • provincieraadslid Limburg (1 januari 2007 - 6 februari 2007)
 • provincieraadslid Limburg (1 januari 1995 - 31 december 2000)
 • bestendig afgevaardigde Welzijn en Gezondheid Limburg (1 januari 2001 - 31 december 2006)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (10 juli 2014 - 16 april 2017)
Interesses
 • welzijn
 • energie
 • volksgezondheid
 • werkgelegenheid
 • sociale economie

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 11 75

Privé

Terlaemenlaan 17
3550 HEUSDEN-ZOLDER