U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (sinds 25 mei 2014)
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 18 april 1993)
 • Werkgroep Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (vast lid 23 februari 1988 - 20 juni 1988)
 • Commissie voor Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Economie, Tewerkstelling en Energie (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Werkgroep Brussel (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 30 juni 1989)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 21 juni 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (plaatsvervangend lid 8 januari 1991 - 23 november 1991)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Vlaams-Brabant (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (voorzitter sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (voorzitter sinds 28 september 2016)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid sinds 22 oktober 2014)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016, over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en het erbij gevoegde Protocol, gedaan te Ankara op 2 juni 1987, zoals gewijzigd bij het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013; 2° het Protocol tot wijziging van onder 1° vermelde overeenkomst, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, en over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het protocol, ondertekend te Doha op 6 november 2007, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015; 2° het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst
namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Karl Vanlouwe en Herman De Croo
1537 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken sinds 20 juni 2018: rondgedeeld

Meer informatie

Geboren te Aarschot op 18 augustus 1959
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Aarschot (1 januari 1989 - 31 december 1994)
 • gemeenteraadslid Leuven (sinds 1 januari 2013)
 • gemeenteraadslid Herent (1 januari 2007 - 31 december 2012)
 • gemeenteraadslid Leuven (1 januari 2001 - 31 december 2005)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (sinds 3 juli 2014)
 • rechtstreeks verkozen senator (13 juni 2010 - 24 mei 2014)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Leuven (10 juni 2007 - 12 juni 2010)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Leuven (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Leuven (13 juni 1999 - 11 juli 1999)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Leuven (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (10 juni 2007 - 12 juni 2010)
 • fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (sinds 26 januari 2015)
 • plaatsvervangend lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (sinds 18 november 2014)
 • vast lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (23 november 2007 - 12 november 2010)
Minister
 • minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand (10 juli 2001 - 11 juli 2003)
 • minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties (12 juli 1999 - 9 juli 2001)
Andere functies
 • Adviseur bij de minister van Middenstand (1 januari 1985 - 1 januari 1987)
Beroep
 • Expert, UNO (1983 - 1985)
Diploma's
 • Master Industrial Location, VUB (1983)
 • Handelsingenieur Solvay Business School, VUB (1982)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Burgemeesterstraat 51
3000 LEUVEN