U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (situatie op 18 juni 2019)
 • N-VA (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (plaatsvervangend lid situatie op 18 december 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid situatie op 28 september 2020)
 • Werkgroep Institutionele Zaken (plaatsvervangend lid situatie op 16 december 2020)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (derde ondervoorzitter 26 oktober 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (voorzitter 26 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (vast lid 28 september 2016 - 25 oktober 2016)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 september 2016)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 24 september 2014 - 25 september 2016)

Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Recente tussenkomsten

Meer informatie

Geboren te Turnhout op 3 mei 1965
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Turnhout (situatie op 1 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Oud-Turnhout (1 januari 2013 - 19 oktober 2016)
 • schepen Oud-Turnhout (1 januari 2007 - 31 december 2012)
 • voorzitter van de politiezone Turnhout (situatie op 1 januari 2019)
 • lid van de politieraad Oud-Turnhout (1 januari 2013 - 19 oktober 2016)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (24 september 2014 - 25 mei 2019)
Beroep
 • Prokorist-Vertriebsleiter, Miko-Hordijk GmbH (2001 - 2014)
Diploma's
 • bachelor Marketing, H.I.K. Geel (1986)
 • Latijn-Wetenschappen, Sint-Pietersinstituut (1984)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Rubensstraat 119 bus 6
2300 TURNHOUT
Telefoon: +32 14 41 44 50

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 495 58 70 74