U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 25 mei 2014)
 • sp·a (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (13 juni 2004 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid sinds 17 februari 2016)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (ondervoorzitter 28 september 2009 - 15 februari 2012)
 • Deontologische Commissie (ondervoorzitter 28 september 2009 - 15 februari 2012)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (eerste ondervoorzitter 16 februari 2012 - 12 maart 2013)
 • Deontologische Commissie (eerste ondervoorzitter 16 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (eerste ondervoorzitter 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc (vast lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 28 september 2009 - 12 maart 2013)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 13 maart 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (plaatsvervangend lid 13 maart 2013 - 24 september 2013)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (vast lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 25 oktober 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 14 november 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (vast lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 13 november 2007)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 18 januari 2006 - 22 januari 2008)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Roeselare op 13 november 1976
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Roeselare (sinds 1 januari 2001)
 • voorzitter van de gemeenteraad Roeselare (1 januari 2007 - 1 januari 2012)
 • schepen Roeselare (sinds 7 januari 2019)
 • eerste schepen Roeselare (1 januari 2013 - 31 december 2018)
Beroep
 • advocaat
Diploma's
 • licentie rechten, Universiteit Gent (2000)
 • Latijn-moderne talen, Koninklijk Atheneum Roeselare (1994)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Jules Lagaelaan 5
8800 ROESELARE

Kantoor

Zuidstraat 22 bus 2
8800 ROESELARE
Telefoon: +32 51 22 62 64
Fax: +32 51 22 62 64