U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 25 mei 2014)
 • N-VA (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (voorzitter sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid sinds 18 april 2018)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 24 september 2014 - 17 april 2018)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (vast lid 8 juli 2010 - 30 november 2010)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 27 september 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 19 januari 2011 - 4 maart 0013)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 19 januari 2010)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 26 september 2010)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 13 januari 2010 - 9 januari 2013)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 22 november 2010 - 18 januari 2011)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 1 december 2010 - 5 juli 2011)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 6 februari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 6 maart 2013 - 24 mei 2014)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Anderlecht (Brussel) op 20 januari 1974
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Hasselt (1 januari 2013 - 31 december 2015)
 • gemeenteraadslid Hasselt (sinds 1 januari 2013)
 • schepen Hasselt (sinds 2 januari 2019)
 • fractievoorzitter in de provincieraad (1 december 2006 - 6 juni 2009)
Federale mandaten
 • gemeenschapssenator (10 januari 2013 - 24 mei 2014)
Beroep
 • secretaris, OCMW Diepenbeek (2005 - 2009)
 • hoofd dienst grondgebiedzaken en milieu, gemeentebestuur Diepenbeek (1998 - 2005)
 • adjunct-adviseur ministerie van Ambtenarenzaken, federale overheid (1998 - 1998)
Diploma's
 • licentie sociologie, VUB (1997)
 • hoger secundair onderwijs, Heilig Hartcollege Ganshoren (1992)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 42 47

Privé

Bosvijverstraat 27
3511 HASSELT(KURINGEN)
GSM: +32 496 67 05 77