U bent hier

Joris Vandenbroucke

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Joris Vandenbroucke?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (1 juni 2005 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 17 juni 2015 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid 17 februari 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 30 september 2015 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 30 september 2015 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (vast lid 28 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 28 november 2017)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 18 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Leuven op 7 december 1976
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)