U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 17 juni 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (1 juni 2005 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (sinds 17 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid sinds 17 juni 2015)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid sinds 30 september 2015)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid sinds 30 september 2015)
 • Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (vast lid sinds 28 september 2016)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 30 september 2015)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid sinds 17 februari 2016)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 28 november 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 18 februari 2009 - 7 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Leuven op 7 december 1976
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Beringen (1 januari 2007 - 1 januari 2009)
 • gemeenteraadslid Gent (sinds 3 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Beringen (1 januari 2008 - 1 januari 2010)
 • gemeenteraadslid Leuven (1 januari 2001 - 1 januari 2004)
 • provincieraadslid Oost-Vlaanderen (3 december 2012 - 16 juni 2014)
Beroep
 • kabinetschef, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (2010 - 2014)
 • woordvoerder, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (2009 - 2010)
 • medewerker studiedienst, Spirit (2004 - 2005)
 • woordvoerder, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie (2003 - 2004)
 • stafmedewerker, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport (1999 - 2001)
 • parlementair medewerker (1999 - 1999)
Diploma's
 • Aanvullende Sudies Bedrijfseconomie, KULeuven (2002)
 • Licentiaat Geschiedenis, KULeuven (1998)
 • HSO Natuurwetenschappen, Montfortcollege Rotselaar (1994)
Interesses
 • mobiliteit
 • wonen
 • steden
 • klimaat

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Klinkkouterstraat 76
9040 GENT(SINT-AMANDSBERG)
Telefoon: +32 9 330 59 27
GSM: +32 475 98 14 58