U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 17 juni 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (1 juni 2005 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (sinds 17 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid sinds 17 juni 2015)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid sinds 30 september 2015)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid sinds 30 september 2015)
 • Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (vast lid sinds 28 september 2016)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 30 september 2015)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid sinds 17 februari 2016)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 28 november 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 1 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 18 februari 2009 - 7 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Leuven op 7 december 1976
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Beringen (1 januari 2007 - 1 januari 2009)
 • gemeenteraadslid Gent (sinds 3 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Beringen (1 januari 2008 - 1 januari 2010)
 • gemeenteraadslid Leuven (1 januari 2001 - 1 januari 2004)
 • provincieraadslid Oost-Vlaanderen (3 december 2012 - 16 juni 2014)
Beroep
 • kabinetschef, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (2010 - 2014)
 • woordvoerder, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (2009 - 2010)
 • medewerker studiedienst, Spirit (2004 - 2005)
 • woordvoerder, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie (2003 - 2004)
 • stafmedewerker, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport (1999 - 2001)
 • parlementair medewerker (1999 - 1999)
Diploma's
 • Aanvullende Sudies Bedrijfseconomie, KULeuven (2002)
 • Licentiaat Geschiedenis, KULeuven (1998)
 • HSO Natuurwetenschappen, Montfortcollege Rotselaar (1994)
Interesses
 • mobiliteit
 • wonen
 • steden
 • klimaat

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Klinkkouterstraat 76
9040 GENT(SINT-AMANDSBERG)
Telefoon: +32 9 330 59 27
GSM: +32 475 98 14 58