U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 25 mei 2014)
 • N-VA (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • N-VA (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
voorzitter Vlaams Parlement (sinds 13 juli 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (sinds 25 mei 2014)
 • Bureau (voorzitter sinds 25 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter sinds 25 juni 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (voorzitter sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de Vervolgingen (voorzitter sinds 21 januari 2015)
 • Deontologische Commissie (voorzitter sinds 21 januari 2015)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (voorzitter sinds 17 februari 2016)
 • Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (voorzitter sinds 4 juli 2018)
 • Gemengde overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (voorzitter sinds 9 januari 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid sinds 26 september 2016)
 • Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (vast lid sinds 28 september 2016)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie ad hoc (voorzitter 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (voorzitter 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 24 september 2014 - 20 januari 2015)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 24 september 2014 - 25 september 2016)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 20 januari 2015)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Bureau (voorzitter 13 juli 2009 - 24 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc (voorzitter 15 juli 2009 - 27 september 2009)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 28 september 2009 - 19 december 2011)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 18 januari 2011)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 17 mei 2011)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 19 januari 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 20 december 2011 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 1 januari 2007 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (vast lid 22 oktober 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (toegevoegd lid 10 november 2004 - 12 december 2006)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (toegevoegd lid 10 november 2004 - 23 september 2007)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (toegevoegd lid 5 oktober 2005 - 8 november 2005)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (toegevoegd lid 24 september 2007 - 6 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Maastricht (Nederland) op 6 januari 1951
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Riemst (1 januari 1995 - 31 december 2006)
 • gemeenteraadslid Riemst (sinds 1 januari 1983)
 • schepen Riemst (1 januari 2007 - 2 januari 2013)
 • schepen Riemst (1 januari 1983 - 31 december 1994)
 • fractievoorzitter in de provincieraad Limburg (1 januari 1991 - 12 juni 2004)
 • fractievoorzitter in de provincieraad Limburg (1 januari 1986 - 31 december 1987)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (sinds 3 juli 2014)
Andere functies
 • adjunct-kabinetschef gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer (1 januari 1988 - 1 januari 1991)
Beroep
 • directeur marketing en strategie, De Lijn (1991 - 2004)
 • adviseur, minister van ontwikkelingssamenwerking (1988 - 1988)
 • coördinator preventie en voorlichting, Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Westelijke Mijnstreek (Nederland) (1976 - 1988)
 • coördinator vormingswerk, VJV Maastricht (1974 - 1976)
Diploma's
 • licentie politieke en sociale wetenschappen, KU Leuven (1974)
 • instituut voor de ontwikkelingslanden, KU Leuven (1974)
Interesses
 • openbare werken en mobiliteit
 • cultuur
 • lokale besturen

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Maastrichterstraat 32
3770 RIEMST

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL