U bent hier

Jan Peumans

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • N-VA (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • N-VA (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
erevoorzitter van het Vlaams Parlement (situatie op 15 juli 2019)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Bureau (voorzitter 25 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 25 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 26 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (vast lid 28 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (voorzitter 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Vervolgingen (voorzitter 21 januari 2015 - 25 mei 2019)
 • Deontologische Commissie (voorzitter 21 januari 2015 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen (voorzitter 17 februari 2016 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (voorzitter 4 juli 2018 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (voorzitter 9 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (voorzitter 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 24 september 2014 - 25 september 2016)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 20 januari 2015)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 24 september 2014 - 20 januari 2015)
 • Commissie ad hoc (voorzitter 26 juli 2014 - 23 september 2014)
voorzitter Vlaams Parlement (13 juli 2009 - 25 mei 2019)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Bureau (voorzitter 13 juli 2009 - 24 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 19 januari 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 20 december 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (voorzitter 10 december 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 28 september 2009 - 19 december 2011)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 17 mei 2011)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 18 januari 2011)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Deontologische Commissie (vast lid 28 september 2009 - 9 december 2009)
 • Commissie ad hoc (voorzitter 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 1 januari 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (toegevoegd lid 24 september 2007 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (vast lid 22 oktober 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (toegevoegd lid 10 november 2004 - 23 september 2007)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (toegevoegd lid 10 november 2004 - 12 december 2006)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (toegevoegd lid 5 oktober 2005 - 8 november 2005)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Meer info

Geboren te Maastricht (Nederland) op 6 januari 1951
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 23 mei 2019)