U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 26 mei 2019)
 • CD&V (25 mei 2014 - 24 juli 2014)
 • CD&V (7 juni 2009 - 12 juli 2009)
 • CD&V (13 juni 2004 - 27 juni 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (sinds 26 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (25 mei 2014 - 24 juli 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 12 juli 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 25 april 2007 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (secretaris 29 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (secretaris 29 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Torhout op 28 juni 1967
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • schepen Torhout (1 januari 2001 - 28 juni 2007)
 • provincieraadslid West-Vlaanderen (25 oktober 2000 - 7 juli 2006)
Minister
 • viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs (sinds 25 juli 2014)
 • Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (13 juli 2009 - 24 juli 2014)
 • Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (28 juni 2007 - 12 juli 2009)
Beroep
 • advocaat (sinds 1990)
Diploma's
 • licentie rechten, RU Gent (1990)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Kortemarkstraat 30
8820 TORHOUT
Telefoon: +32 50 22 10 11