U bent hier

Hilde Crevits

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (18 juni 2019 - 1 oktober 2019)
 • CD&V (17 juni 2014 - 24 juli 2014)
 • CD&V (30 juni 2009 - 12 juli 2009)
 • CD&V (6 juli 2004 - 27 juni 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (26 mei 2019 - 1 oktober 2019)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (25 mei 2014 - 24 juli 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 12 juli 2009)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 25 april 2007 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (secretaris 29 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (secretaris 29 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Torhout op 28 juni 1967
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Minister
 • viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw (situatie op 2 oktober 2019)
 • viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs (25 juli 2014 - 1 oktober 2019)
 • Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (13 juli 2009 - 24 juli 2014)
 • Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (28 juni 2007 - 12 juli 2009)