U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (sinds 25 mei 2014)
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • PVV (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • PVV (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • PVV (18 januari 1979 - 7 november 1981)
 • PVV (12 mei 1977 - 16 december 1978)
 • PVV (4 april 1974 - 16 april 1977)
 • PVV (7 december 1971 - 9 maart 1974)
lid Cultuurraad (18 januari 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 15 mei 1979 - 2 juni 1980)
 • Commissie voor Mediabeleid (plaatsvervangend lid 15 mei 1979 - 2 juni 1980)
lid Cultuurraad (12 mei 1977 - 16 december 1978)
 • Commissie voor Onderwijs (secretaris 18 oktober 1977 - 16 december 1978)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 14 juni 1977 - 17 oktober 1977)
 • Commissie voor Radio en TV (plaatsvervangend lid 14 juni 1977 - 6 november 1978)
 • Commissie voor Mediabeleid (plaatsvervangend lid 7 november 1978 - 16 december 1978)
lid Cultuurraad (4 april 1974 - 16 april 1977)
fractievoorzitter Cultuurraad (20 februari 1973 - 9 maart 1974)
lid Cultuurraad (7 december 1971 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor de Begroting (ondervoorzitter 15 januari 1974 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor Jeugdbeleid, Permanente Vorming en Sport (vast lid 10 februari 1972 - 5 maart 1973)
 • Commissie voor Radio en TV (vast lid 10 februari 1972 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 6 maart 1973 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor het Reglement (vast lid 6 maart 1973 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor Jeugdbeleid, Permanente Vorming en Sport (plaatsvervangend lid 6 maart 1973 - 9 maart 1974)
lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (vast lid 21 januari 1992 - 21 juni 1992)
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (vast lid 22 juni 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (eerste ondervoorzitter 14 februari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (vast lid 21 juni 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (vast lid 26 januari 1989 - 13 februari 1989)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
lid Vlaamse Raad (21 oktober 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen en Besturen onder Voogdij (vast lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Mediabeleid (plaatsvervangend lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (eerste ondervoorzitter sinds 13 mei 2015)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (vast lid sinds 4 juli 2018)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Bureau (derde ondervoorzitter 25 juni 2014 - 24 juli 2014)
 • Uitgebreid Bureau (derde ondervoorzitter 25 juni 2014 - 24 juli 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 12 mei 2015)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Opbrakel (Brakel) op 12 augustus 1937
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Brakel (1 januari 2001 - 31 december 2012)
 • burgemeester Michelbeke (1 januari 1965 - 31 december 1970)
 • eerste schepen Brakel (1 januari 1995 - 31 december 2000)
 • eerste schepen Brakel (1 januari 1977 - 31 december 1982)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (13 juni 2010 - 24 mei 2014)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (10 juni 2007 - 12 juni 2010)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Aalst-Oudenaarde (13 juni 1999 - 17 mei 2003)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Aalst-Oudenaarde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Oudenaarde-Aalst (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (17 december 1978 - 7 november 1981)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (17 april 1977 - 16 december 1978)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (10 maart 1974 - 16 april 1977)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (7 november 1971 - 9 maart 1974)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Oudenaarde (31 maart 1968 - 6 november 1971)
 • voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1 juli 1999 - 11 juli 2007)
Minister
 • minister van Verkeerswezen en Buitenlandse Handel (21 oktober 1987 - 8 mei 1988)
 • minister van Verkeerswezen en Buitenlandse Handel (28 november 1985 - 20 oktober 1987)
 • minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie (17 december 1981 - 27 november 1985)
 • minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van Pensioenen (18 mei 1980 - 21 oktober 1980)
 • minister van Nationale Opvoeding (25 april 1974 - 2 juni 1977)
 • minister van staat (sinds 3 juni 1998)
Andere functies
 • partijvoorzitter VLD (18 september 1995 - 6 juni 1997)
 • voorzitter Belgisch Referentiecentrum voor Expertise voor Centraal-Afrika, CREAC (sinds 1 december 2006)
 • ondervoorzitter Carnegie Hero Fund België (sinds 1 januari 2004)
 • voorzitter Cardiologische Stichting Prinses Liliane (sinds 1 januari 1986)
 • voorzitter Internationaal Automobielcentrum Autoworld veteran cars (sinds 1 januari 1984)
 • auteur van diverse boeken en wetenschappelijke publicaties (sinds 1 januari 1966)
Beroep
 • zelfstandig advocaat/landbouwer
 • hoogleraar rechtsfaculteit, VUB (1986 - 2005)
 • docent, ULB (1963 - 1968)
 • docent, University of Chicago Law School (1961 - 1962)
Diploma's
 • doctor in de rechten, ULB (1961)
 • kandidatuur politieke wetenschappen, ULB (1960)
 • klassieke humaniora, Sint-Stanislascollege Bergen (1956)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Lepelstraat 57
9660 BRAKEL

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 43 81