U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (situatie op 18 juni 2019)
 • Vlaams Belang (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (toegevoegd lid 11 januari 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (toegevoegd lid 25 mei 2016 - 10 januari 2017)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Ninove op 12 maart 1969
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Ninove (situatie op 3 januari 2019)
 • OCMW-raadslid Ninove (situatie op 1 februari 1995)
 • gemeenteraadslid Ninove (situatie op 3 januari 1995)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (situatie op 4 juli 2019)
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 23 mei 2019)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (13 juni 2010 - 24 mei 2014)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (10 juni 2007 - 12 juni 2010)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Aalst-Oudenaarde (13 juni 1999 - 17 mei 2003)
 • quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (12 juli 2007 - 12 juni 2010)
 • fractievoorzitter in de Senaat (situatie op 18 juli 2019)
Beroep
 • consulent, VDAB (1991 - 1992)
 • sociaal inspecteur, RVA (1992 - 1994)
 • medewerker, Vlaams Belang-fractie (1994 - 1999)
Diploma's
 • sociaal adviseur, Erasmushogeschool Brussel (1990)
Interesses
 • migratie
 • openbare veiligheid
 • sociale zekerheid
 • sociale huisvesting

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Brusselseheerweg 102
9403 NINOVE (NEIGEM)
Telefoon: +32 54 33 48 88