U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 25 mei 2014)
 • N-VA (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid sinds 21 juni 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid sinds 25 oktober 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie Jeugdzorg (vast lid 9 februari 2011 - 5 juli 2011)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 6 februari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 26 september 2010)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 februari 2010 - 8 juli 2010)
 • Commissie Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2010 - 8 februari 2011)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2010 - 4 oktober 2011)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 18 mei 2011 - 5 februari 2013)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 17 oktober 2017 17.15u

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 7-op-7-garantie voor personen met een beperking

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de ter beschikking te stellen middelen voor de prioriteitengroepen

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de volwassenenondersteuning bij personen met een handicap die uit een internaat van het Gemeenschapsonderwijs komen

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de garantie van zorg 7 op 7 van personen met een handicap

Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de eventuele rol van de bijstandsorganisaties in het voortraject voor een persoonsvolgend budget (PVB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de zorgcontinuïteit voor mensen die zorg met een persoonlijkeassistentiebudget (PAB) inkochten

Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van de ongelijke financiering van voorzieningen in het kader van de persoonsvolgende financiering (PVF)

Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de overschakeling van verblijfszekerheid van 5 naar 7 dagen op 7 voor personen met een zware handicap

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de beschikbare middelen voor het basisondersteuningsbudget (BOB)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het wegvallen van de garantie op bijkomende capaciteit van voorzieningen voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over brieven van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) betreffende de terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over dubbele subsidiëring bij persoonsvolgende financiering (PVF)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de woon- en leefkosten voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de verschillende prioriteitengroepen in het kader van het persoonsvolgend budget (PVB)

Vraag om uitleg van Lorin Parys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de onduidelijke informatie over de intersectorale werking tussen pleegzorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

Meer informatie

Geboren te Oostende op 18 maart 1955
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Alveringem (1 januari 1999 - 31 december 2007)
 • gemeenteraadslid Alveringem (sinds 1 januari 2013)
 • gemeenteraadslid Alveringem (1 januari 2003 - 31 december 2006)
 • lid van de politieraad (sinds 1 januari 2016)
Beroep
 • bediende, BVBA ALTEK architectenvennootschap (2004 - 2009)
 • docente verpleegkunde, Hoge School Vesalius West-Vlaanderen (1980 - 1984)
 • verpleegkundige, Wit-Gele Kruis (1978 - 1980)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 42 18

Privé

Oudekapellesteenweg 23
8690 ALVERINGEM