U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (situatie op 18 juni 2019)
 • Vlaams Belang (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (situatie op 26 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid situatie op 18 juni 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor de Vervolgingen (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Werkgroep Institutionele Zaken (vast lid situatie op 16 december 2020)
 • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS (tweede ondervoorzitter situatie op 25 juni 2021)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (voorzitter situatie op 18 december 2019)
 • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS (vast lid 23 juni 2021 - 25 juni 2021)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (vast lid 3 juni 2020 - 21 oktober 2020)
 • Commissie ad hoc (vast lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 25 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (toegevoegd lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (toegevoegd lid 14 januari 2015 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (vast lid 4 juli 2018 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (vast lid 9 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (vast lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie ad hoc (toegevoegd lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 15 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 15 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 28 september 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 15 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 28 september 2009 - 15 mei 2012)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 27 september 2011)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2010 - 5 juli 2011)
 • Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 februari 2010 - 8 juli 2010)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Genk op 8 november 1977
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Genk (situatie op 1 januari 2007)
Beroep
 • notarieel medewerker (2003 - 2008)
 • politiek medewerker, Kamer van Volksvertegenwoordigers (2008 - 2009)
Diploma's
 • graduaat rechtspraktijk, PHL
 • graduaat zakelijk vertalen en tolken, KHLim

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL