U bent hier

Bart Van Malderen

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Bart Van Malderen?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • sp·a (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (25 september 2006 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (plaatsvervangend lid 28 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 3 oktober 2018 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 25 januari 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (voorzitter 24 september 2014 - 2 oktober 2018)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 24 januari 2017)
 • Commissie ad hoc (vast lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 25 juni 2014 - 21 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 7 december 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 14 december 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 14 december 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (ondervoorzitter 5 oktober 2010 - 14 februari 2012)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 7 juli 2010 - 4 oktober 2010)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 juli 2010)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 september 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 18 oktober 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 18 oktober 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)

Parlementair werk

Vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 19 februari 2019 14.32u

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 7-op-7-zorggarantie voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het ontslag van medewerkers in een voorziening ten gevolge van lange wachtlijsten

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vraaggestuurde inzet van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen van persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen in armoede

Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het basisondersteuningsbudget (BOB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de rangschikking op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget (PVB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanvragen buiten Vlaanderen voor een persoonsvolgend budget (PVB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de evaluatie van het basisondersteuningsbudget (BOB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het contingent tolkuren voor doven en doofblinden

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het online aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) inzake handicapspecifieke zorg

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het kwaliteitsgarantiekader dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal uitwerken

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitbreidingsbeleid voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over persoonsvolgende budgetten (PVB's), meer bepaald wat betreft correctiefase 2

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitbreidingsbeleid inzake niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor meerderjarige personen met een beperking

Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

Meer info

Geboren te Dendermonde op 17 november 1973
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 23 mei 2019)