U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 25 mei 2014)
 • sp·a (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (25 september 2006 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (voorzitter sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid sinds 25 januari 2017)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (plaatsvervangend lid sinds 28 september 2016)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 25 juni 2014 - 21 september 2014)
 • Commissie ad hoc (vast lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 24 januari 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 7 december 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (ondervoorzitter 7 juli 2010 - 15 februari 2012)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (eerste ondervoorzitter 16 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 14 december 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 juli 2010)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 14 december 2011 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (25 september 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 18 oktober 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 18 oktober 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 23 januari 2008 - 7 juni 2009)
 • Commissie Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 20 februari 2018 14.16u

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de indexering van de persoonsvolgende budgetten (PVB)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de invoering van de persoonsvolgende financiering bij minderjarige personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de effecten van een gewijzigde zorgvraag op de toekenning van een persoonsvolgend budget (PVB)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problematiek van de stijgende agressie binnen settings van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vergunde zorgaanbieders binnen de sector van personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de rol van het regionaal afstemmingsoverleg voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het opstellen van de overeenkomsten tussen gebruikers en vergunde zorgaanbieders

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de wijziging in de omslagsleutel personeelspunten naar werkingstoelagen voor vergunde zorgaanbieders, diensten Ondersteuningsplan en multifunctionele centra (MFC's)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het ontbreken van procedures bij gedwongen opnames binnen de voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de procedure bij de Raad van State met betrekking tot de ongelijke financiering van voorzieningen voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 7 dagen op 7-zorggarantie voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de blijvende problematiek van de woon- en leefkosten voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het benadelen van gebruikers die hun persoonsvolgend budget (PVB) in cash willen besteden

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het regionaal afstemmingsoverleg

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kwaliteit van zorg bij vergunde zorgaanbieders

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het niet volledig benutten van het uitbreidingsbudget voor personen met een beperking

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de evaluatie van het basisondersteuningsbudget (BOB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de omschakeling, door voorzieningen, naar woon- en leefkosten

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het inkorten van de termijn tussen het indienen van het ondersteuningsplan en het toewijzen van een budget

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inschaling van minderjarige personen met een beperking

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de noodsituatie bij het wegvallen van pleegouders van een persoon met een beperking

Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de implementatie van persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarige personen met een handicap

Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van de omschakeling naar woon- en leefkosten in het kader van de persoonsvolgende financiering (PVF)

Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

Meer informatie

Geboren te Dendermonde op 17 november 1973
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Dendermonde (sinds 1 januari 2001)
 • schepen Dendermonde (1 januari 2007 - 31 december 2012)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (sinds 3 juli 2014)
Beroep
 • Adviseur, AC-ABVV (1997 - 2006)
Diploma's
 • Licentie Archeologie, Universiteit Gent (1997)
Interesses
 • economie
 • werkgelegenheid
 • welzijn
 • innovatie
 • wetenschapsbeleid
 • ruimtelijke ordening

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Oude baan 83
9200 DENDERMONDE(OUDEGEM)

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 486 76 70 62