U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • Vlaams Belang (situatie op 18 juni 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (situatie op 26 mei 2019)
  • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
  • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS (vast lid situatie op 23 juni 2021)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (voorzitter situatie op 9 oktober 2019)
  • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Mechelen op 8 april 1989
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
  • gemeenteraadslid Rumst (situatie op 3 januari 2019)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL