U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • Groen (sinds 25 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Vlaams-Brabant (sinds 25 mei 2014)
  • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (tweede ondervoorzitter sinds 24 september 2014)
  • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid sinds 24 september 2014)
  • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
  • Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Bonheiden op 5 december 1983
Beroep
  • persmedewerker, Groen (2011 - 2014)
  • educatief medewerker, CBE Open School (2010 - 2011)
  • adviseur instroom allochtone studenten, KULeuven (2009 - 2010)
Diploma's
  • Internationale Betrekkingen, KULeuven (2006)
  • licentiaat Geschiedenis, KULeuven (2005)