U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Groen (situatie op 18 juni 2019)
 • Groen (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (situatie op 26 mei 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid situatie op 25 november 2020)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid 9 oktober 2019 - 25 november 2020)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 9 oktober 2019 - 24 juni 2020)
 • Commissie ad hoc (vast lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (tweede ondervoorzitter 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Bonheiden op 5 december 1983
Beroep
 • adviseur instroom allochtone studenten, KULeuven (2009 - 2010)
 • educatief medewerker, CBE Open School (2010 - 2011)
 • persmedewerker, Groen (2011 - 2014)
Diploma's
 • internationale betrekkingen, KULeuven (2006)
 • licentiaat geschiedenis, KULeuven (2005)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL