U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Groen (situatie op 26 mei 2019)
 • Groen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (situatie op 26 mei 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid situatie op 25 november 2020)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid 9 oktober 2019 - 25 november 2020)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 9 oktober 2019 - 24 juni 2020)
 • Commissie ad hoc (vast lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (tweede ondervoorzitter 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)

Parlementair werk

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering - dinsdag 12 januari 2021 14.02u

Vraag om uitleg van An Moerenhout aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen

Vraag om uitleg van Sam Van Rooy aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen

Vraag om uitleg van Hannelore Goeman aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het akkoord tussen het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen

Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het akkoord tussen Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum, en de gevolgen voor de erkenning van een participatieorganisatie

Vraag om uitleg van Jos D'Haese aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de verdere procedure voor de erkenning van de nieuwe participatieorganisatie

Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen

Recente tussenkomsten

Er is geen online informatie beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met archief@vlaamsparlement.be

Meer informatie

Geboren te Bonheiden op 5 december 1983
Beroep
 • adviseur instroom allochtone studenten, KULeuven (2009 - 2010)
 • educatief medewerker, CBE Open School (2010 - 2011)
 • persmedewerker, Groen (2011 - 2014)
Diploma's
 • internationale betrekkingen, KULeuven (2006)
 • licentiaat geschiedenis, KULeuven (2005)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL