U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • N-VA (situatie op 4 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (situatie op 4 oktober 2019)
  • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
  • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (plaatsvervangend lid situatie op 3 juni 2020)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Onderwijs (vast lid situatie op 9 oktober 2019)

Parlementair werk

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 september 2020 16.28u

Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de open brief van captains of industry met de vraag om meer STEM in het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het advies van de Vlor en de SERV over de eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de adviezen van de SERV en Vlor over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Jo Brouns aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het gemeenschappelijke advies van de VLOR en de SERV over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Arnout Coel aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de conceptnota voor het STEM-actieplan 2020-2030

Meer informatie

Geboren te Leuven op 10 augustus 1985

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Dunberg 66
3210 LUBBEEK
GSM: +32 475 66 03 34