U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 2 maart 2016)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (sinds 2 maart 2016)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (voorzitter sinds 3 oktober 2018)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid sinds 20 april 2016)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid sinds 20 april 2016)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid sinds 18 mei 2016)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid sinds 18 mei 2016)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid sinds 25 januari 2017)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 2 maart 2016 - 24 januari 2017)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (vast lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (vast lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 2 maart 2016 - 2 oktober 2018)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Herk-de-Stad op 20 september 1980
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Herk-de-Stad (sinds 1 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Herk-de-Stad (sinds 1 januari 2007)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL