U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 25 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016, over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en het erbij gevoegde Protocol, gedaan te Ankara op 2 juni 1987, zoals gewijzigd bij het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013; 2° het Protocol tot wijziging van onder 1° vermelde overeenkomst, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, en over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het protocol, ondertekend te Doha op 6 november 2007, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015; 2° het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst
namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Karl Vanlouwe en Herman De Croo
1537 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken sinds 19 juni 2018: rondgedeeld

Meer informatie

Geboren te Kortrijk op 8 januari 1988
Beroep
 • Parlementair medewerker (2013 - 2014)
 • Management Assistent, Delaware Consulting (2012 - 2013)
Diploma's
 • master Politieke Wetenschappen, internationale politiek, UGent (2011)
Interesses
 • jeugd
 • cultuur
 • media
 • buitenlandse politiek

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Izegemsestraat 98
8501 KORTRIJK(HEULE)
GSM: +32 488 10 78 93