U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 25 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (vast lid sinds 28 september 2016)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid sinds 17 februari 2016)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid sinds 25 september 2017)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Oostende op 17 september 1976
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Oostende (sinds 1 januari 2013)
 • eerste schepen Oostende (sinds 2 januari 2019)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 42 60

Privé

Rietgansstraat 1
8400 OOSTENDE
GSM: +32 488 13 78 13